بهار

بهاران می رسد از راه با طنازی گلها

سفیران نسیم بادحامل کرده فرمانها

مسیرحرکت محبوبه را بهتر بیارایید

که شاید پای بگذارد درون ناقه دلها

/ 1 نظر / 21 بازدید
نسل 3

خدایا زمان در گذر است و مخلوقات در تغییر 
و سال جدید در شرف حلول و به ناچار تغییر و تغییر و تغییر در راه است .... پس برایت آرزومندم که:
 زندگیت به بهترینها تغییر کند عشق در زندگیت جاری باشد مانند چشمه ای زلال و نگاهت رنگ طوفان نباشد و اشک هایت در این سال همه برای خوشحالی و خوشبختی تو بر روی گونه هایت قطره قطره بچکد [گل] سلام حاج علی عزیز و گرامی. امیدوارم سالی خوش و همواره پر از شادی و قشنگی داشته باشید.[گل]