نامۀ زیبای امام خمینی(ره) به همسرش

این نامه در سال 1312 از بیروت که امام(ره) عازم حج بودند ارسال شده است:

تصدقت شوم، الهی قربانت بروم، در این مدت که مبتلای به جدایی از آن نور چشم عزیز و قوت قلبم گردیدم، متذکر شما هستم.

و صورت زیبایت در آیینه قلبم منقوش است.

عزیزم، امیدوارم خداوند شما را به سلامت و خوش در پناه خودش حفظ کند.

]حالِ[ من با هر شدتی باشد می گذرد.

ولی بحمدالله تاکنون هر چه پیش آمد خوش بوده.

و الآن در شهر زیبای بیروت هستم، حقیقتاً جای شما خالی است.

فقط برای تماشای شهر و دریا خیلی منظره خوش دارد.

صد حیف که محبوب عزیزم همراهم نیست که این منظره عالی به دل بچسبد. جای شما خیلی خیلی خالی است.

دلم برای پسرت (سید مصطفی) قدری تنگ شده است.

.......

ایام عمر و عزت مستدام. تصدقت. قربانت. روح الله


/ 0 نظر / 106 بازدید