سگ هار

مرگ بر اسرائیل

اسرائیل باید ازبین برود

 

بسم الله الرحمن الرحیم

با استعانت از پروردگار و یاری جستن از درگاهش چند کلمه ای در خصوص وجود کثیف و نجسی به نام صهیونیسم این ولد نامشروع امریکای جهانخوار و اکناف بی غیرتش که اطراف هم جمع شده اند و مسلمانان و مستضعفان جهان را با بی رحمی هرچه تمام تر چپاول و غارت و در نهایت عداوت مردمان را به قتل می رسانند.

این دستان آلوده به گناه بریده باد، شکسته باد آن استخوانی که گامهای نحسشان را استوار نموده است.

هرچه از عمر صهیونیسم یهودی می گذرد دشمنی خود را نسبت به تمامی مردمان جهان با بی شرمی اظهار کرده و در اذیت و آزار مظلومان هیچگونه ترحمی در وجودشان مشاهده نمی شود.

احمقهایی که با پشتیبانی از این قوم نحس، حکومت و مردم خود را به زلف کثیف صهیونیسم بسته اند بسیار نادان می باشند چونکه یهود بجز قوم خود هیچ قومی را شایسته بقاء نمی دانند.

اگر صلیبیان همراه و همفکر آنهایند، تازگی ندارد، از سوی این قوم شرور بیشترین اذیت و آزار به مسلمانان در زمان حیات پیامبر اکرم(ص) صورت گرفته است، کار به جایی رسید که رسول خدا حضرت محمد مصطفی(ص) به مسلمانان فرمودند شب به پشت بامها رفته و ندای الله اکبر گفته و شاید در آن زمان نیز شعار مرگ بر یهود و مرگ بر مردم آزار گفته باشند.

بسیار ساده لوح باید بود که تصور دوستی یهود را کسی باور داشته باشد.

خونخواری از صفات رذیلۀ این قوم پلید است، نمونۀ واضح و آشکار آن اینکه هرسال روز سیزده فروردین جشنهای گسترده و افراطی در جمع خود دارند که همدیگر را به خونخواری مفرط دعوت می کنند و حتی در این کار سبقت گرفتن از دیگران نیز جزء مراسم کثیف آنها می باشد.

از خصوصیات آشکار اینها که قادر به کتمان آن نیستند صفت ترس از مرگ است و در وجودشان مملو از دنیا دوستی آکنده است.

اگر در ظاهر جنگجو و نمایش قدرت از خود نشان می دهند اما در خفا و در عمق وجودشان ترسی عظیم و رعشه ای بی نهایت جسمشان را در بر گرفته است، این امر به حدی ملموس است که اگر کودکی سنگی بلند کرده و با آن بازی کند به تفکر برخورد با سر و کشته شدنشان خیال بافی می کنند.

به فرمودۀ رهبر معظم انقلاب: صهیونیسم سگ هاری را می ماند که در منطقه رها شده است.

بر همۀ ما واجب است برای نابودی این سگ هار و این موجود کثیف و ناپاک تلاش و از خداوند سبحان طلب یاری کنیم و با تمام وجود در نابودی آن بکوشیم، هرکس با هر توان و قدرت باید سعی در این امر کرده باشد.

فردا روز محشر همه باید جواب این پرسش را به پیامبر(ص) بدهیم که ما برای نابودی این فساد عالم چه کرده ایم، خدا ما را ببخشد از اینهمه کوتاه آمدن در امورات نهی از منکر.

حکومتهایی که نام مسلمان بودن را بر شانه هایشان می کشند بدانند همر اهی کردن با صهیونیسم عاقبت خوشی برایشان نخواهد داشت و آتش فساد یهود وجودشان را خواهد سوخت.

در پایان اعلام می کنم صهیونیسم یهود که با نام اسرائیل ظاهر شده، باید از بین برود و بر همه ما واجب است در این امر کوشا باشیم. والسلام

از تمامی عزیزانی که این متن را مطالعه می کنند استدعا دارم به رسانه ها منتقل نمایند. با تشکر علیرضا بی باک

/ 0 نظر / 61 بازدید