اینها .....

این جماعت می خواهند با ما بجنگند؟

می خواهند دنیا را به آتش بکشند؟

ومکرو مکرالله والله خیرالماکرین

لا حول ولا قوة الا باالله

/ 0 نظر / 69 بازدید